Książki z dostawą do domu – biblioteki dbają o każdego

Niektóre biblioteki wprowadziły bardzo potrzebną usługę – dowożenie książek do osób, które nie mogą same przyjść i ich wypożyczyć. Starsze, bądź schorowane osoby nie zostają pozbawione dostępu do tytułów z zasobów bibliotecznych. Na czym to polega? Najpierw trzeba sprawdzić czy biblioteka oferuje taką usługę. Zazwyczaj jest ona proponowana w większych miastach (wiem, że w ten sposób zamówienie można złożyć np. we Wrocławiu, w Krakowie, Piotrkowie, czy Częstochowie). Osoba, która jest zainteresowana otrzymaniem książki do domu musi zgłosić w najbliższej bibliotece, telefonicznie lub przez osoby trzecie, adres swojego miejsca zamieszkania, bądź pobytu. Najpierw do domu przychodzi bibliotekarz lub wolontariusz i wydaje kartę czytelnika, przy drugiej wizycie jest wypożyczana książka. Opisuję sytuację na podstawie informacji z Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. W innych miastach procedura może się nieco różnić.

Cieszę się, że istnieje możliwość wypożyczenia książek przez osoby chore, czy starsze i że biblioteki oferują tego typu usługi. Każdy powinien mieć swobodny i bezpłatny dostęp do literatury!