ru-0-ra-640,300-n-2466293mfOm_wosp_2019_data_i_cel_na_co_tym_razem_zbiera_fundacja