Piłkomatyka. Matematyczne piękno futbolu — David Sumpter

Sport i matematyka mają ze sobą wiele wspólnego. Wyliczenia, statystyki, analizy, to coś, co jest codziennością dla trenerów, ale i dla samych sportowców. Bardzo dobrze widać to chociażby w przypadku piłki nożnej, która wydaje się być stworzona pod matematyczne wyliczenia.

David Sumpter, jak sam twierdzi, nigdy się nie stanie tak popularny, jak chociażby średniej klasy piłkarze, ale w świecie matematyki jest osobą dość rozpoznawalną. Wystarczy wspomnieć, że tytuł profesora uzyskał zaledwie w wieku 33 lat, co jest rzadkością na skalę światową. Nie jest trenerem, a futbolem interesuje się bardzo hobbystycznie. Ale gdy wydawnictwo zaproponowało mu napisanie książki o matematyce w świecie piłki nożnej, nie zawahał się ani chwili. I tak oto powstała „Piłkomatyka. Matematyczne piękno futbolu”.

„To nie­prze­wi­dy­wal­ność czyni fut­bol i inne spor­ty ze­spo­ło­we tak emo­cjo­nu­ją­cy­mi. Jeśli oglą­da­jąc mecz, od­wró­cisz wzrok na kilka se­kund, mo­żesz prze­ga­pić ważną akcję i nagłą bram­kę. Dla osoby two­rzą­cej mo­de­le jest to istot­ne spo­strze­że­nie. Praw­do­po­do­bień­stwo strze­le­nia gola jest takie samo w każ­dej chwi­li gry. O ile ist­nie­je wiele ro­dza­jów czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na czę­sto­tli­wość, z jaką dru­ży­ny zdo­by­wa­ją bram­ki, o tyle do­kład­ny czas pa­da­nia goli jest mniej lub bar­dziej lo­so­wy”*.

Autor w swojej publikacji porusza wiele tematów dotyczących statystyk i analiz, a także przedstawia różne modele matematyczne, które można zauważyć, oglądając mecz piłki nożnej. Znajdziemy tu wykresy oraz tabele z porównaniami obstawień z matematycznego punktu widzenia w stosunku do realnych wyników, które uzyskały poszczególne drużyny.

Co ciekawe David Sumpter sporo uwagi poświęcił także zakładom bukmacherskim, a nawet sam pokusił się o zainwestowanie w obstawianie meczów według swoich konkretnych analiz i wyliczeń. W bukmacherce wykorzystał nie tylko zamiłowanie do piłki nożnej, ale przede wszystkim zasady rządzące statystyką. Autor radzi, żeby najpierw wszystko dokładnie przeanalizować, porównać oferty, a nawet zrobić ranking bukmacherów i wówczas obstawić zakład. Czy udało mu się wygrać? Tego dowiecie się z książki!

Trzeba zaznaczyć, że „Piłkomatyka. Matematyczne piękno futbolu” jest dla osób naprawdę lubiących i rozumiejących matematykę i interesujących się futbolem. Jest napisana prostym, w miarę zrozumiałym językiem, ale sporo w niej szczegółów, wzorów i wykresów. Laik może poczuć się przeciążony taką dawką wiedzy. Jednak przy odrobinie determinacji i chęci możemy wyciągnąć z tej publikacji sporo ciekawych wniosków i spostrzeżeń, a przede wszystkim będziemy mogli zacząć patrzeć na piłkę nożną z bardziej naukowej, a nie tylko rozrywkowej perspektywy.

Moja ocena: 6/10


* Sumpter D., Piłkomatyka. Matematyczne piękno futbolu, Copernicus Center Press, Kraków 2018


Tytuł: Piłkomatyka. Matematyczne piękno futbolu
Autor: David Sumpter
Przekład: Łukasz Lamża, Bartłomiej Kucharzyk
Wydawnictwo: Copernicus Center Press
Liczba stron: 320

Artykuł promocyjny