Niepoprawny politycznie przewodnik po Islamie i Krucjatach

 przewodnik_po_islamie„Niechaj Allah wyrwie mu kręgosłup, rozerwie mu mózg, a później poskłada w całość i porozrywa jeszcze raz. I jeszcze raz. Amen”*. Jak Robert Spencer zasłużył na taką klątwę? Napisał „Niepoprawny politycznie przewodnik po Islamie i krucjatach”.

Koran to święta księga muzułmanów, która została napisana przez proroka Mahometa w latach 610-632r. Zawiera ona przykazania Allaha. Muzułmanie wierzą, że pierwszy fragment Koranu został przekazany Mahometowi przez archanioła Dżibrila. Księga napisana jest poetyckim językiem (klasycznym arabskim), a znaczenie wielu fragmentów jest często niejasne, co wymusiło powstanie interpretacji Koranu. Koran stanowi podstawę kultury muzułmańskiej i jest źródłem tej wiary. W niektórych krajach, gdzie islam jest główną religią, księga ta stanowi także o świeckim prawie (szriat). Znajdują się w niej wytyczne: jak postępować w życiu, jakich przestępstw nie można dokonywać, jak współżyć w małżeństwie, a nawet w jaki sposób dbać o higienę osobistą. W krajach muzułmańskich powstały różne odłamy islamu – te najbardziej skrajne parają się walką z innowiercami promując dżihad, czyli świętą wojnę.

Robert Spencer w swojej najnowszej książce opisuje zasady, którymi kierują się muzułmanie. Jego poglądy są dosyć skrajne. Mimo, że autor zaznacza, że nie chce mówić językiem nienawiści, odniosłam wrażenie, że jego wypowiedzi dotyczące negatywnego oddziaływania islamistów na resztę świata są skrajnie konserwatywne, a czasami wręcz kontrowersyjne. „[…] Wielu mogłoby stwierdzić, że przedstawiając te dowody, próbuję wmówić ludziom, że każdy muzułmanin to terrorysta, a miły sprzedawca ze sklepu na rogu, Arab lub Pakistańczyk, potajemnie planuje zagładę Stanów Zjednoczonych. Niektórzy powiedzieliby nawet, że podżegam do nienawiści […] Po pierwsze, to, że wojna z niewiernymi nie jest wypaczeniem nauk islamu, a nakaz walki kilkakrotnie pojawia się w Koranie, w hadisach, w samym żywocie Mahometa oraz w naukach szkół prawa islamskiego, nie czyni jeszcze terrorysty z każdego muzułmanina. Dzieje się tak z kilku powodów, które pozwolę sobie wymienić. Pierwszy powód: Koran napisany jest trudnym językiem, klasycznym arabskim i musi być czytany i recytowany podczas modlitw muzułmańskich tylko w tym języku, zatem zaskakująco liczna grupa osób, które uważają się za muzułmanów, ma nikłe pojęcie o tym co faktycznie głosi ta księga”**. Spencer ewidentnie daje do zrozumienia, że muzułmanie, którzy nie są terrorystami, nie zostali nimi z uwagi na brak zrozumienia treści Koranu. Czy to nie jest jawne oszczerstwo i podżeganie do nienawiści? Pozwolę sobie przytoczyć kolejny cytat, który jawnie odsłania opinię pisarza o islamistach: „Jedyne co muzułmanom udało się wymyślić to opowieść o islamofobii”***.

Autor wiele pisze o dżihadzie, prawie szariatu, islamskich terrorystach i złym traktowaniu kobiet przez muzułmanów. Dla równowagi, jedną z trzech części książki poświęcił też wyprawom krzyżowców. Przyznaje, że krucjaty przyniosły wiele zła, jednak odniosłam wrażenie, że Robert Spencer próbuje nieco wybielić zbrodnie krzyżowców. „Zauważcie, że papież nie wzywa do nawracania ani podboju. Polecenie by zgładzić, może dla współczesnego czytelnika brzmieć niezwykle brutalnie; nie było to jednak wezwanie do masowej eksterminacji, lecz do odsunięcia muzułmanów od władzy na ziemiach, które wcześniej należały do chrześcijan”****.

Gdyby nie to, że książka jest wypełniona bardzo kontrowersyjnymi i osobistymi uwagami autora byłaby interesująca. Czytelnik zajdzie w niej wiele faktów historycznych, ciekawostek oraz cytatów (także z Koranu). W osobnych ramkach przestawione zostały porównania tekstów z Biblii oraz świętej księgi muzułmanów. Pisarz na kartach przewodnika nawiązuje, zarówno do wydarzeń z zamierzchłych dziejów początków Koranu, jak i do historii współczesnej, m.in. pokrótce opisuje atak na World Trade Center. Książka jest napisana przystępnym językiem, zrozumiałym dla każdego. Znajduje się w niej dużo objaśnień, dotyczących religii muzułmanów. Jeżeli ktoś chce poznać ciekawostki na temat islamu, może sięgnąć po tę lekturę, jednak na niektóre opinie autora powinien spojrzeć z przymrużeniem oka.

*Spencer Robert, Niepoprawny politycznie przewodnik po Islamie i Krucjatach, Fronda, Warszawa 2014, opis z okładki

** tamże, str. 71-72

*** tamże, str. 277

**** tamże, str. 186

Moja ocena 6/10

Za możliwość przeczytania książki dziękuję Pani Magdalenie z serwisu Interia

interia

interia360